• 54 år
  • Född i Rom, Italien
  • Bor i Sverige sedan 1991
  • Utbildad Fysioterapeut 1992-1995
  • Diplomerat Osteopat D.O. vid Skandinviska Osteopatskolan 1996-2001
  • 2 Master i ”Classical Osteopathy” 2002-2004 resp 2011-2013.
  • Internationellt Certifierat i Iyengar Yoga lärare 2010-2012
  • Arbetar som Osteopat i egen regi med praktik i Göteborg och Alingsås sedan 19 år och som Iyengar Yogalärare i 8 år.