”För mig är löpning i grupp ren och skär glädje där vi både peppar och utmanar varandra och oss själva.”

  • Utbildad löpcoach
  • Studier i Träningslära och Motions- och hälsopsykologi
  • Leder kurser i eldning och utomhusmatlagning
  • Håller lunchlöpning för kollegor