NYHETER OCH EVENT

Här kan du läsa vad som är på gång hos oss just nu. Här publicerar vi tider för terminsstart, eventuella ändringar i schemat eller kommande event.

Föreläsning och inspirationskväll med Marie Butler – senarelagd!

På grund av utlandsresa kommer vi att senarelägga föreläsningen med Marie Butler. Mer information kommer!

Marie Butler, ägare till Happy M Kitchen, har en passion för mat och välbefinnande. I mer än 30 år har hon fångat upp trender och studerat sambanden mellan det vi äter och hur vi mår, i teori och praktik. Marie har erfarenhet av mat och hälsa från olika verksamheter i Sverige, Italien, England och Skottland. Maries vision är att hon vill inspirera till förändring och verkligen göra skillnad i ett större sammanhang. Ambitionen är att sätta en ny mat- och hälsotrend i Sverige.