• Har undervisat barn, ungdomar och vuxna i dans sedan 1985, i huvudsak på Balettakademien i Göteborg
  • Utbildad yrkesdansare, har en danspedagogisk examen från Dans- och Cirkushögskolan, en lärarexamen, samt en filosofie masterexamen i pedagogiskt arbete, utbildningsledning och skolutveckling
  • Degree of Bachelor of Arts in Education for the Upper Secondary School, Vocational Subjects
  • Heléne är en av Göteborgs mest rosade danslärare och har bland annat fått Lilian Runestams Stipendium av Dansmuséet i Stockholm för sina betydande insatser för danspedagogiken i Sverige.