MINDFULNESS

En stund för dig att landa i medveten närvaro och medveten andning i nuet. Genom lugna rörelser och tid att känna efter öka din egen kroppskännedom.

Genom mindfulness minskar oro och stressorer vilket leder till en känsla av balans i livet. En stund för dig som behöver stanna upp i nuet och få tid för återhämtning.

Mindfulness används för att öka förmågan att hantera:

  • stress
  • smärta
  • sömnproblem
  • psykiska besvär såsom ångest och depression.
  • försämrad koncentrationsförmåga

Mindfulness kommer att hållas i kurs-form och kör igång i höst.

Kontakta oss om du är intresserad eller vill skriva upp dig på kursen.